Klub Ok-Móda

Pravidlá vernostného KLUBU OK- MÓDA

KLUB OK-Móda je vernostný program pre zákazníkov firmy SOLEDO s.r.o., IČO: 29298679, Nové sady 988/2,Staré Brno, 602 00 Brno, prevádzkujúci e-shop pod značkou OK-Móda. Tento program sa zameriava na poskytovanie výhod a zliav pre stálych zákazníkov týchto predajní. Zákazníci sa stávajú členmi KLUBU na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na prihláške alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Súčasťou prihlášky sú tieto pravidlá klubu OK-Moda.
 

Členstvo v KLUBE OK- MÓDY

Členom KLUBU sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou na území Českej a Slovenskej republiky, ktorá sa riadne registrovala buď prostredníctvom E-shopu www.ok-moda.cz a www.ok-moda.sk a alebo poskytnutím údajov priamo na predajni OK-Módy. Základným overovacím údajom je e-mailová adresa. Na predajni je možné si nechať vypísať registračnú kartičku, pre členstvo v klube nie je k dispozícii klubová karta. Všetky údaje si možno overiť a prípadné zmeny alebo odhlásenia vykonať telefonicky na zákazníckej linke (tel: +421 277 278 079), písomnou žiadosťou na mail [email protected] a alebo prostredníctvom nastavenia svojho účtu po prihlásení do e-shopu www.ok-moda.sk.

Prístup k osobnému účtu v  v KLUBE OK- MÓDY

Člen KLUBU dostane prihlasovacie údaje (prípadne si ich pri registrácii sám zvolí), a tie mu umožnia na www.ok-moda.sk po prihlásení zistiť aktuálny stav klubového účtu a prípadne zaktualizovať svoje osobné údaje. Pokiaľ je členovi známe a má podozrenie, že jeho údaje pozná aj nejaká tretia osoba, neodkladne toto nahlási prevádzkovateľovi programu.
 

Odmeny v KLUBU OK-MÓDY

Členovia KLUBU získavajú výhody na základe nazbieraných bodov na svoj ​​účet a to za obchodné transakcie na e-shope. Body získané za transakciu sa započítavajú do účtu po dobu 18 mesiacov od tejto transakcie. Po tejto dobe sú z účtu odpísané. Takto získané body v súčtu určujú aktuálne výhody a bonusy.
Hodnota nákupu na body sa prepočítava 1 EUR = 25 bodov
 
Aktuálne hladiny zliav pri dosiahnutom počte bodov:
  • 0-5000 bodov (nový člen)  -  zľava 2%
  • 5001-9000 bodov (za uzavreté transakcie)  - zľava 4%
  • 9001-12000 bodov (za uzavreté transakcie)  - zľava 6%
  • nad 12001 bodov (za uzavreté transakcie)  - zľava 8%

Zľava je automaticky započítaná do cien pri prihlásení na www.ok-moda.sk

Za uzavretú transakciu sa považuje riadne vyexpedovaná zákazka e-shopu. Pri odstúpení od zmluvy v prípade nákupu na e-shope dôjde k započítaní opačných - záporných bodov do účtu, ktoré celkovú hodnotu účtu a prípadné zľavy znižujú.

Pri členstve v klube možno získať aktuálne (zaujímavé) zľavy na vybraný sortiment
Niekoľkokrát ročne tiež pripravujeme výhodné akcie iba pre členov
Výpredaje na konci sezóny začínajú pre členov o niekoľko dní skôr
O akciách a výhodách sú členovia informovaní mailom či SMS. Tento zdroj informácií možno ľubovoľne odhlásiť a prihlásiť
 

Spájanie základné zľavy KLUBE OK- MÓDA s inými akciami

Zľava poskytnutá členom platí aj na zľavnený sortiment v celej šírke,  ak nie je u danej zľavy uvedené inak..
Kombinovať zľavy poskytované v rámci KLUBU s inými zľavami ponúkanými na e-shope je možné, pokiaľ nie je pri danej zľavy uvedené inak.
Túto zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe tovaru na darčekové a iné obdobné poukazy. Táto zľava je poskytovaná pri predaji týchto poukazov.

Ochrana osobných údajov členov KLUBU OK- MÓDA

Zákazník svojim súhlasom na registračnom formulár alebo podpisom na prihláške výslovne súhlasí s tým , že firma SOLEDO s.r.o ako prevádzkovateľ e-shopu spracuje osobné údaje do databázy , takisto aj informácie získané pri obchodnom styku . Člen KLUBU OK-MÓDA ďalej týmto súhlasí s tým, aby firma SOLEDO s.r.o. ako správca spracovávala v súlade so zákonom č.101/2000 Zb . , o ochrane osobných údajov , všetky osobné údaje zaregistrované na jeho meno , a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok KLUBU . SOLEDO s.r.o. je oprávnené spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa , pričom si je člen vedomý , že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu . Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú , do odvolania tohto súhlasu , prípadne do doby ukončenia činnosti KLUBU . Súhlas je možné písomne ​​kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje.
 

Členstvo v KLUBU OK- MÓDY zanikne keď:  

  1. Člen KLUBU nerealizoval nákup na svoj ​​klubový účet 3 roky od posledného nákupu
  2. Člen KLUBU neuviedol pri registrácii platné údaje.
  3. Člen KLUBU porušil pravidlá klubu
  4. O to člen KLUBU požiada, a to v prípade písomnej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a v prípade elektronického odhlásenia ihneď.

Všeobecné ustanovenia

Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov (vrátane mien), súťaží usporiadaných v rámci KLUBU, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen KLUBU súhlasí. Všetky odmeny v rámci KLUBU nie sú právne vymáhateľné. Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné pravidlá KLUBU. Členovia KLUBU budú o týchto zmenách informovaní na  www.ok-moda.sk

Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať všeobecné podmienky KLUBU, výšku a podmienky poskytovaných výhod. Všetko bude na www.ok-moda.sk.

Firma SOLEDO s.r.o. si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť KLUBU. Dátum ukončenia KLUBU bude oznámené na www.ok-moda.sk 
 

Kontaktná adresa :  

OK-MÓDA
SOLEDO s.r.o.
Brněnská 3 -  areál Tylex
Letovice 679 61
Česká republika
 
Kontaktný telefon na operátora e-shopu:
+421 277 278 079
PO - Pá: 8:00 - 16:00